Privacy & Cookie Statement

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. In dit Privacy & Cookie Statement informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op alle activiteiten op de website en app (verder: ‘Website’ en ‘App’) van onderneming en handelsnaam van ‘Oase Beach Club’ (verder genoemd in document als ‘Oase Beach Club’).

Voor welke doeleinden verwerkt Oase Beach Club persoonsgegevens?
Oase Beach Club verwerkt persoonsgegevens voor:

·         De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals het afhandelen van een behandeling of uitvoering ten aanzien van onze producten en diensten;

·         Servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met u en het beantwoorden van vragen die zijn hebt gesteld via de Klantenservice;

·         Marketingdoeleinden, zoals:

·         Promotionele doeleinden. Daaronder valt onder andere het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, verzenden van nieuwsbrieven, tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen op Oase Beach Club Websites en Apps en daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn;

·         Het opvolgen van wettelijke verplichtingen. Oase Beach Club verwerkt uw gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale plichten;

·         Ontwikkel- en analysedoeleinden om onze Websites en Apps verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het anoniem meten van respons op onze winacties en promotiecampagnes en het sturen van anonieme enquêtes.

Welke persoonsgegevens verzamelt Oase Beach Club?
Oase Beach Club verwerkt voor bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens van:

·         Gebruikers van Websites en Apps (‘Gebruikers’):

·         Persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum;

·         Interactiegegevens, zoals IP-adres, surfgedrag op de Websites en Apps, klikgedrag, locatiegegevens, cookie ID en contact met Klantenservice of Customer Care.

·         Consumenten (‘Klanten’) die product(en) en diensten afnemen via de Oase Beach Club reserveringsmodule:

·         Contact- en betalingsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en klantnummer.

Kwaliteit en aansprakelijkheid
Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan Oase Beach Club, bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. Oase Beach Club is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door u verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Aan wie verstrekt Oase Beach Club persoonsgegevens?
Oase Beach Club verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien u daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van  de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Oase Beach Club verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van Oase Beach Club.

Hoe lang bewaart Oase Beach Club persoonsgegevens?
Oase Beach Club bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Wat doet Oase Beach Club met cookies?

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een Website in uw randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend.

Voor welke doeleinden plaatst Oase Beach Club Cookies?

Onze Websites en Apps kunnen Cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

·         Technisch noodzakelijke Cookies. Deze Cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze Websites, Apps, diensten of hulpmiddelen mogelijk te maken.

·         Functionele Cookies. Deze Cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze Websites, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een Website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie.

·         Sommige Apps moeten weten wanneer u zich op een specifieke locatie bevindt, anders werken ze niet goed. Een App van Oase Beach Club kan uw locatiegegevens alleen gebruiken als locatievoorzieningen of Bluetooth zijn ingeschakeld voor de desbetreffende App.

·         Analytische Cookies. Oase Beach Club gebruikt Google Analytics en andere analyse Cookies op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze Websites en Apps gebruiken. Oase Beach Club kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van een Website en App verbeteren.

·         Advertentie of tracking Cookies. Oase Beach Club maakt gebruik van Cookies voor commerciële en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op Websites, Apps en andere marketingkanalen, al dan niet van externe partijen. Tracking cookies kunnen ook door externe partijen worden geplaatst op Oase Beach Club Websites en Apps (verder: ‘third party cookies’). Voor het plaatsen van third party cookies vragen we vooraf uw toestemming, omdat hiermee uw internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd.

Op de (persoons)gegevens die via third party cookies worden verwerkt, zijn de privacy en cookie statements van de betreffende externe partijen van toepassing. Oase Beach Club heeft daar geen invloed op.

Voor welke domeinen vraagt Oase Beach Club toestemming voor cookies?
Oase Beach Club vraagt steeds per Website (per domein) of u toestemming wilt geven voor cookies.

Welke (persoons)gegevens verzamelt Oase Beach Club via Cookies?
Oase Beach Club verzamelt uw IP-adres en MAC adres (waar mogelijk geanonimiseerd), surf- en klikgedrag, cookie identifiers, technische kenmerken (zoals de browser die u gebruikt en de resolutie van uw computerscherm), vanaf welke pagina u op Oase Beach Club Websites bent gekomen, wanneer en hoe lang u onze Websites en Apps bezoekt of gebruikt, of u gebruik maakt van functionaliteiten van onze Websites en Apps, welke pagina’s u bezoekt op onze Websites en welke schermen van de Apps je bekijkt.

Hoe kun u zich verzetten tegen Cookies?

Websites
Door de instellingen van uw browser te wijzigen, kunt u aangeven dat uw browser geen Cookies (van onze Websites) mag aanvaarden. Als uw browser geen Cookies van onze Websites aanvaardt, krijgt u mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze Websites of kunt u mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien u zich wilt verzetten tegen de Cookies van Google Analytics, kunt u dit in uw browser instellen door Cookies van Google (Analytics) via uw browser te weigeren of door hier (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) te klikken. Voor meer informatie over third-party cookies en uw opt-out mogelijkheden hiervoor, zie http://www.youronlinechoices.eu of http://www.aboutads.info/choices of http://www.networkadvertising.org/participating-networks.

Apps
U kunt de instellingen van Apps niet aanpassen zodat deze zonder het opslaan en uitlezen van Cookies werken. Wel kunt u Apps zo instellen dat er geen gegevens met Oase Beach Club worden gedeeld. Let wel op dat hierdoor de Apps niet (of onvolledig) kunnen werken. Indien u besloten hebt Cookies te accepteren en u wilt dit op een later tijdstip beëindigen, raden we u aan eerst uw eventuele App-account te verwijderen en vervolgens de App zelf. Wij zullen de gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon wissen en overige gegevens geanonimiseerd verwerken voor analyse doeleinden.

In de App wordt doorgaans wel een mogelijkheid geboden om de Bluetooth functionaliteit en de locatievoorziening eenvoudig uit te zetten.

Voor andere vragen en verzoeken kun je altijd contact opnemen via onderstaande kanalen.

Hoe kunt u contact opnemen met Oase Beach Club?
Voor vragen of verzoeken kunt u telefonisch, via de website of per post contact opnemen met de Klantenservice van Oase Beach Club.

Telefonische klantenservice
De klantenservice is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer  +31 (0)653194604.

Online contactformulier
Via internet kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Postadres
Post kan worden gericht aan:

Oase Beach Club
Noorderstrand 59

2586 JL Scheveningen


Hoe kunt uw privacyrechten uitoefenen?

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens
U kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan Oase Beach Club.  Dit kunt u doen via het contactformulier. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek op grond van artikel 35 of 36 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Houd er rekening mee dan in sommige gevallen Oase Beach Club om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

Verzet
U hebt het recht u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Oase Beach Club u opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kun je doen via het contactformulier van. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op uw recht op verzet op grond van artikel 40 of 41 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wanneer is dit Privacy & Cookie Statement voor het laatst gewijzigd?
Oase Beach Club behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy & Cookie Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy & Cookie Statement. Oase Beach Club raadt u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Wanneer u het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan) dit Privacy & Cookie Statement, kunt niet (langer) gebruik maken van onze diensten, Websites en Apps. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Dit Privacy& Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op: 01-07-2018

Oasebeachclub

Noorderstrand 59 

2586 JL Scheveningen

+31 653194604

Info@oase-scheveningen.nl

Oase Beach Club Scheveningen

Copyright © 2017. All Rights Reserved.